e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

春情 xuân tình
♦Cảnh tình mùa xuân, ý hứng ngày xuân. ◇Tiêu Tử Phạm : Xuân tình kí liễu sắc, Điểu ngữ xuất mai trung , (Xuân vọng cổ ý ).
♦Tình yêu thương giữa nam nữ; tình dục. ◇Hứa Kiệt : Tha thủ quả dĩ kinh ngũ niên, đãn thị xuân tình hoàn một hữu diệt sát , (Đài hạ đích hỉ kịch ).