e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

蜂蝶 phong điệp
♦Ong và bướm. ◇Hàn Dũ : Phong điệp khứ phân phân, Hương phong cách ngạn văn , (Hoa đảo ).
♦Ngày xưa thường mượn dùng chỉ người phụ giúp chuyện trăng gió. ◇Vô danh thị : Tự hứa đăng lâu tẩy diễm trang, Tòng tha phong điệp quá đông tường , (Hà Tiên kí Lệ dong thỉ chí , Lệ dong thỉ chí ).
♦Chỉ người tìm hoa hỏi liễu ham mê nữ sắc. ◇Lão Xá : Tha đích dụ hoặc thị nhất phiến chu võng, yếu bả tây dương đích phong điệp đô giao trụ, nhi hậu tống đáo tập trung doanh khứ , 西, (Tứ thế đồng đường , Bát lục).