e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

珍甘 trân cam
♦Thức ăn ngon quý. ◇Hậu Hán Thư : Viễn phương cống trân cam, tất tiên biến tứ liệt hầu , (Mã Vũ truyện ). ◇Tân Đường Thư : Tự Giang Hoài mính quất trân cam, thường dữ bổn đạo phân cống , (Lưu Yến truyện ).