e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

雲箋 vân tiên
♦Tờ mây. Giấy có hoa văn hình mây. § Cũng viết là .