e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

鸞儔鳳侶 loan trù phụng lữ
♦Chỉ nam nữ tình ý khắng khít. Thường dùng làm lời chúc tụng vợ chồng mới cưới. ◎Như: giá đối tân nhân lưỡng tâm tương khế, chân thị loan trù phụng lữ , .