e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

妝臺 trang đài
♦Bàn để chải tóc trang điểm của người con gái. ◇Kim Bình Mai : Bả trang đài phóng tại ngoạn hoa lâu thượng, na lí sơ đầu khứ , (Đệ nhị bát hồi).
♦Chỉ chỗ ở của người con gái. ◇Hàn Cái : Kỉ độ tống phong lâm ngọc hộ, Nhất thì truyền hỉ đáo trang đài , (Thước ).
♦Mượn chỉ người con gái. ◇Tây sương kí 西: Sử tiểu sanh mục thị đông tường, hận bất đắc dịch sí ư trang đài tả hữu 使, (Đệ tam bổn , Đệ nhất chiết).