e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

夢蘭 mộng lan
♦Chỉ người đàn bà có thai. § Do tích người thiếp của Văn Công nước Trịnh , nằm mơ thấy cây lan mà sinh ra Mục Công .