e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

投訴 đầu tố
♦Đưa đơn tố cáo, thưa kiện. ◇Tân Ngũ đại sử : Hình ngục chi oan giả, hà khả thắng kỉ. Nhi quỹ hàm nhất xuất, đầu tố tất đa , . , (Đường Thần truyện , Tiêu Hi Phủ )
♦Tự thú. ◇Hứa Địa San : Nguyên lai hung thủ thị nhĩ giá tiểu tư, kim nhật kí nhiên tự kỉ đầu tố, quyền miễn dụng hình , , (Hung thủ , Đệ nhị mạc).