e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

節節敗退 tiết tiết bại thối
♦★Tương phản: tiết tiết thắng lợi , thế như phá trúc , sở hướng phi mĩ .
♦Tại chiến trường thua thiệt liên tiếp nên cứ lùi mãi không thôi. ◎Như: ngã phương lam cầu đội tại thử thứ cạnh tái trung tiết tiết bại thối, lệnh quan chúng đại cảm oản tích 退, .