e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

梵蒂岡 phạm đế cương
♦Thành Vatican. § Tiếng Ý: Stato della Città del Vaticano.