e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

景點 cảnh điểm
♦Nơi chốn, cứ điểm rất thuận lợi để ngắm xem phong cảnh.