e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

漢語拼音 hán ngữ bính âm
♦Pinyin: Hànyǔ Pīnyīn.