e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

汪洋 uông dương
♦Rộng lớn mênh mông không giới hạn. Hình thế nước to lớn bao la. ◇Vương Bao : Lâm uyên hề uông dương, cố lâm hề hốt hoang , (Cửu hoài , Súc anh ).
♦Hình dung ân tình thâm hậu. ◇Trần Mộng Lôi : Cao hậu thánh chủ ân, Phú tải hà uông dương , (Kí đáp Lí Hậu Am bách vận ).
♦Ý nói khí độ rộng lớn. ◇Lưu Hiếu Uy : Phong thần sái lạc, dong chỉ uông dương , (Trùng quang thi ).
♦Ý nói văn chương nghĩa lý sâu rộng, khí thế hùng hậu. ◇Văn tâm điêu long : Du dương dĩ phát tảo, uông dương dĩ thụ nghĩa , (Tụng tán ).
♦Chỉ biển cả mênh mông không bờ bến. ◇Liễu ấm kí : Lương huynh tính tình thái trực tráng, uổng tự ngã thiên ngôn vạn ngữ đả bỉ phương; bổn đãi bất bả thật ngôn giảng, nhất phiến tâm sự phó uông dương , ; , (Đệ tứ tràng ).