e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

夜來香 dạ lai hương
♦Loại cây có hoa trắng, ban đêm tỏa hương rất thơm.