e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

幽情 u tình
♦Tình tư sâu xa hoặc cao nhã. ◇Vương Hi Chi : Nhất thương nhất vịnh, diệc túc dĩ sướng tự u tình , (Lan Đình tập tự ) Uống một hớp rượu ngâm một câu thơ, cũng đủ vui vẻ hả hê mối tình tư sâu xa cao nhã.
♦Cảm tình ẩn kín, uất kết trong lòng. ◇Bạch Cư Dị : Biệt hữu u tình ám hận sanh, Thử thì vô thanh thắng hữu thanh , (Tì bà hành ) Dường như riêng có một mối cảm tình và oán hận giấu kín phát sinh ra, Lúc này vô thanh (không có tiếng đàn) lại hơn là hữu thanh (có tiếng đàn). § Có bản viết: u sầu .