e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

蒼穹 thương khung
♦Khung xanh, cao xanh, bầu trời, thiên không. § Cũng gọi là: thương hạo , thương huyền . ◇Hoàng Tuân Hiến : Tao thủ ngã dục vấn thương khung, Ỷ lan bất mị tâm sung sung , (Bát nguyệt thập ngũ dạ Thái Bình Dương chu trung vọng nguyệt tác ca ).