e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

螮蝀 đế đông
♦Cầu vồng. § Cũng viết là đế đông . ◇Thi Kinh : Đế đông tại đông, Mạc chi cảm chỉ , (Dung phong , Đế đông ) Cầu vồng ở phương đông, Không ai dám chỉ.