e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

墨西哥 mặc tây ca
♦Tên gọi tắt nước ở bắc Mĩ Châu: Mặc-tây-ca Hợp Chúng Quốc 西 (United States of Mexico).