e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

增長 tăng trưởng
♦Tăng gia, lớn thêm lên. ◇Hậu Hán Thư : Lục nguyệt, Bành Thành Tứ thủy tăng trưởng nghịch lưu , (Hiếu Hoàn đế kỉ ).