e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

屈戌 khuất tuất
♦Then cài cửa. § Làm bằng một thanh sắt, khi vặn tay nắm, kéo lên hạ xuống được, để đóng cánh cửa. ◇Thủy hử truyện : Na bà tử tiều kiến Tống Giang yêu tẩu đích ý tứ, xuất đắc phòng môn khứ, môn thượng khước hữu khuất tuất, tiện bả phòng môn duệ thượng, tương khuất tuất đáp liễu , , , 便, (Đệ nhị thập nhất hồi) Mụ này thấy Tống Giang có ý muốn đi, nên khi ra khỏi phòng, sẵn trên cửa có cái then cài, liền cầm lấy khóa trái cửa lại.