e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

長衫 trường sam
Trường sam : xường xám (kì bào , áo dài Thượng Hải).