e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

送情 tống tình
♦Đưa tình, truyền đưa tình ý. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Bố hân hỉ vô hạn, tần dĩ mục thị Điêu Thuyền, Điêu Thuyền diệc dĩ thu ba tống tình , , (Đệ bát hồi) Lã Bố mừng hớn hở, đưa mắt nhìn Điêu Thuyền. Điêu Thuyền cũng liếc mắt đưa tình đáp lại.
♦Tặng lễ vật, tặng quà. § Cũng nói: tống nhân tình .
♦Ra ơn, cho ân huệ. § Cũng nói: tố nhân tình . ◇: Thứ nhật, Trương Hoa hồi bẩm liễu Như Ngọc, đáo trạch môn thượng thuyết minh lai ý, na châu quan ư giá đẳng sự lạc đắc tống tình, lập khắc sai liễu tứ cá nha dịch, áp trứ Vương Thị đồng tha nhi nữ khởi thân , , , , , (Đệ ngũ cửu hồi).