e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

境域 cảnh vực
♦Cương vực, khu đất bên trong vùng giới hạn.
♦Cảnh giới. ◎Như: hí kịch nghệ thuật đích cảnh vực .