e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

蝴蝶 hồ điệp
♦Con bướm. ◇Lí Thương Ẩn : Trang Sinh hiểu mộng mê hồ điệp (Cẩm sắt ) Trang Sinh mơ thấy hóa làm bướm trong giấc mộng buổi sáng.