e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

九疇 cửu trù
♦Chín phép tắc lớn (của vua nhà Hạ ) để trị thiên hạ