e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

律呂 luật lữ
♦Khí cụ dùng để xác định âm giai trong âm nhạc (thời xưa). Cũng chỉ chung âm luật.