e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

蛤蚧 cáp giới
♦Con tắc kè.