e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

校訂 hiệu đính
♦Khảo xét và sửa lại cho đúng. ◇Ba Kim : Đối chiếu nguyên văn trùng tân hiệu đính (Nhất khỏa hồng tâm , Điệu niệm Tào Bảo Hoa... ).
♦☆Tương tự: đính chính , khảo đính , hiệu chính .