e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

撣子 đạn tử
♦Đồ phủi bụi, cây phất trần. ◇Hồng Lâu Mộng : Mãnh đài đầu khán kiến na biên bồ đào giá để hạ hữu nhân nã trước đạn tử, tại na lí đạn thậm ma ni , (Đệ lục thất hồi) Chợt ngẩng đầu lên thấy dưới giàn nho bên kia có người cầm cây phất trần đang vụt cái gì ở đấy.