e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

宦女 hoạn nữ
♦Con hầu nhà quan, tì nữ phục dịch trong cung.
♦Nàng hầu, thiếp.
♦Chỉ hoạn quan và nữ sủng. ◇Tân ngũ đại sử : Tự cổ hoạn nữ chi họa thâm hĩ (Hoạn giả truyện tự ).