e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

占夢 chiêm mộng
♦Xem bói để đoán mộng lành hay dữ. ◇Quách Mạt Nhược : Nhất cá tác gia đích sanh hoạt (...) đô thị tha đích mộng đích tài liệu; phi hữu thập phần đích nghiên cứu bất năng tố chiêm mộng đích triệu nhân (...); (Văn nghệ luận tập , Phê bình dữ mộng ).
♦Tên chức quan coi về việc đoán mộng. ◇Sử Kí : Nhị Thế mộng bạch hổ niết kì tả tham mã, sát chi, tâm bất lạc, quái vấn chiêm mộng , , , (Tần Thủy Hoàng bổn kỉ ).