e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

九幽 cửu u
♦Âm phủ. ◇Tây du kí 西: Lộng thần thông, đả tuyệt cửu u quỷ sứ , 使 (Đệ tam hồi) Giở phép thần thông, đánh giết quỷ sứ nơi âm phủ.