e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

天癸 thiên quý
♦Kinh nguyệt đàn bà gọi là thiên quý . § Cũng gọi là quý thủy .