e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 205 黽 mãnh [10, 23] U+9F07
Show stroke order ngao
 áo
♦(Danh) Con ngao (một giống ba ba lớn ở biển).