e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 198 鹿 lộc [10, 21] U+9E9D
Show stroke order xạ
 shè
♦(Danh) Con hươu xạ. § Một giống thú giống như hươu mà nhỏ hơn, không có sừng, lông đen, bụng có một cái bọng da to bằng trái trứng gà, gọi là xạ hương , dùng để làm thuốc.
♦(Danh) Chất thơm của xạ hương . ◇Lí Thương Ẩn : Lạp chiếu bán lung kim phỉ thúy, Xạ huân vi độ tú phù dong , (Vô đề kì nhất ) Nến chiếu lung linh màn phỉ thúy, Hương xông thoang thoảng gấm phù dung.