e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 198 鹿 lộc [8, 19] U+9E92
Show stroke order
 qí
♦(Danh) § Xem kì lân .


1. [麒麟] kì lân