e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 196 鳥 điểu [19, 30] U+9E1E
40478.gif
Show stroke order loan
 luán
♦(Danh) Chim loan (theo truyền thuyết là một loài chim thần tiên, giống như phượng hoàng). ◇Ngô Thì Nhậm : Ngọc tiêu hưởng đoạn thương phi phượng, Bích động đài thâm trướng biệt loan , (Vịnh Giáng Hương ) Sáo ngọc đứt tiếng, buồn nỗi chim phượng đã bay cao, Động biếc đầy rêu, ngán nhẽ chim loan phải li biệt.
♦(Danh) Cái chuông buộc trên ngựa. § Thông loan . ◇Khuất Nguyên : Dương vân nghê chi yểm ái hề, Minh ngọc loan chi thu thu , (Li tao ) Tung mây mống u ám hề, Vang chuông ngọc leng keng.
♦(Danh) Họ Loan.


1. [和鸞] hòa loan 2. [鸞鳳] loan phụng 3. [鸞儔鳳侶] loan trù phụng lữ 4. [鸞帳] loan trướng