e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 196 鳥 điểu [7, 18] U+9D61
Show stroke order
 wǔ
♦(Danh) § Xem anh vũ .


1. [鸚鵡] anh vũ