e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 195 魚 ngư [9, 20] U+9C12
Show stroke order phục
 fù
♦(Danh) Một loài ở biển giống như con hàu nhỏ, vỏ hình thoi, màu vàng nhạt, thịt ăn ngon. § Cũng gọi là bào ngư . Thứ to gọi là thạch quyết minh , vỏ dùng làm thuốc.