e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 195 魚 ngư [9, 20] U+9C0D
Show stroke order thu
 qiū
♦Cũng như chữ thu .