e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 195 魚 ngư [6, 17] U+9BAB
Show stroke order giao
 jiāo,  jiǎo
♦(Danh) Cá mập, vây nó ăn rất ngon. § Tục gọi là sa ngư .