e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 194 鬼 quỷ [11, 21] U+9B51
Show stroke order si
 chī
♦(Danh) Si mị loài yêu quái ở rừng núi, mặt người mình thú, hay mê hoặc và làm hại người ta. § Cũng viết là . ◇Đỗ Phủ : Văn chương tăng mệnh đạt, Si mị hỉ nhân qua , (Thiên mạt hoài Lí Bạch ) Văn chương ghét hạnh vận hanh thông, Yêu quái mừng khi thấy có người qua.