e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 194 鬼 quỷ [5, 15] U+9B45
39749.gif
Show stroke order mị
 mèi
♦(Danh) Yêu ma, quỷ quái. ◎Như: si mị loài yêu quái ở rừng núi, quỷ mị ma quỷ. ◇Liêu trai chí dị : Vị Nam Khương bộ lang đệ, đa quỷ mị, thường hoặc nhân, nhân tỉ khứ , , , (Tiểu Tạ ) Nhà ông Khương bộ lang ở Vị Nam, có nhiều ma quỷ, thường nhát người ta, vì thế (ông) phải dọn đi.
♦(Động) Làm cho mê hoặc, làm mê muội. ◇Thuyết phu : Năng tri thiên lí ngoại sự, thiện cổ mị, sử nhân mê hoặc , , 使 (Huyền trung kí ) Biết được chuyện xa ngoài nghìn dặm, giỏi làm mê muội, khiến người ta mê hoặc.