e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 190 髟 tiêu [10, 20] U+9B12
Show stroke order chẩn
 zhěn
♦(Hình) Rậm và đen (tóc). ◇Thi Kinh : Chẩn phát như vân (Dung phong , Quân tử giai lão ) Tóc đen rậm mượt như mây.
♦(Danh) Tóc nhiều và đen. ◇Tạ Thiểu : Thùy năng chẩn bất biến (Vãn đăng Tam San hoàn vọng kinh ấp ) Ai mà tóc rậm đen có thể không đổi thay.