e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 187 馬 mã [8, 18] U+9A08
Show stroke order biền
 pián
♦Cũng như .