e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 172 隹 chuy [5, 13] U+96CE
Show stroke order sư, thư
 jū
♦(Danh) Sư cưu chim sư cưu, tính dữ tợn mà biết phân biệt, nên Thiếu Hiệu mới lấy các loài chim mà đặt tên quan, quan Tư Mã chủ về việc chế ra hình phép, gọi là sư cưu thị . Giống chim sư cưu, con mái con trống thường đi theo nhau mà không đùa bỡn nhau. ◇Thi Kinh có thơ Quan quan sư cưu (Quan thư ) ví như người quân tử kết đôi vợ chồng.
♦§ Ta quen đọc là thư. ◎Như: thư ngạc chim ưng biển.