e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 169 門 môn [9, 17] U+95C9
Show stroke order nhân
 yīn
♦(Danh) Cổng thành. ◇Thi Kinh : Xuất kì nhân đồ, hữu nữ như đồ , (Trịnh phong , Xuất kì đông môn , ) Ra ngoài cổng thành, có người con gái đẹp như hoa.
♦(Danh) Họ Nhân.
♦(Động) Lấp đầy. § Thông nhân .
♦(Hình) Khuất khúc, cong queo. ◇Trang Tử : Nhân kì chi li vô thần thuyết Vệ Linh Công, Vệ Linh Công duyệt chi, nhi thị toàn nhân, kì đậu kiên kiên , , , (Đức sung phù ) Nhân Kì Chi Li Vô Thần (người cong queo, chân quẹo, không có môi) lại thuyết vua Vệ Linh Công. Vệ Linh Công thích hắn, nhìn đến người toàn vẹn thấy cổ họ khẳng kheo.