e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 167 金 kim [11, 19] U+93CA
Show stroke order ngao
 áo,  ào
♦(Danh) Nồi nướng bánh.