e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 163 邑 ấp [12, 15] U+9132
Show stroke order đan
 dān,  duō
♦(Danh) § Xem Hàm Đan .


1. [邯鄲] hàm đan