e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 163 邑 ấp [6, 9] U+90BE
Show stroke order chu
 zhū
♦(Danh) Tên nước nhà Chu thời Xuân Thu, đến thời Chiến Quốc đổi tên là Trâu , nay thuộc tỉnh Sơn Đông . § Cũng gọi là Chu Lâu .
♦(Danh) Họ Chu .